Zabıta İşlemleri

2 yıl önce

2023 kabahatler kanunu ve idari para cezaları
Yılbaşından itibaren dilencilik yapan, gürültü çıkaran, kaldırımları işgal eden, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketenler  617 TL idari para cezası ödeyecek.

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırılacak.

Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 617 TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 617 TL ceza kesilecek.

Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da arttırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 617 TL cezası verilecek.

İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 1.295 TL ile 40 bin 189 TL, tüzel kişiler 1.295 TL ile  67 bin 039 TL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olan işletmeler ise 6 bin 636 TL ile 67 bin 039 TL arasında ceza ödeyecek.

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 3.301 TL, evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 198 TL idari para cezası uygulanacak.

Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişiler 1.295 TL ceza öderken, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere 13 bin 394 TL  ile 67 bin 039 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişilere de 1.295 TL ile 40 bin 189 TL arasında idari para cezası ödeyecek.

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 1.295 TL ile 40 bin 189 TL arasında para cezası uygulanacaktır.